Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

 

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Sieradzu, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

  

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Sieradzu, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

>>> pobierz wniosek <<<

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: komendant@lodzka.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

    Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
    ul. Sikorskiego 2
    98-200 Sieradz

Metryczka

Data publikacji 22.09.2009
Data modyfikacji 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry